מהו הזמן הטוב ביותר לגזום עצים?

עצים נגזמים כדי לשמור עליהם בריאים ובטוחים. מומלץ לגזום עצים בסתיו כדי שלגוזם יהיה יותר זמן לעבוד עליהם מבלי